0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام همسرتون ده روز هر دوازده ساعت یک مترونیدازول ۵۰۰ و همچنین هر دوازده ساعت یک داکسی سیکلین ۱۰۰ با اب فراوان میل کنند

0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام جهت معاینه به متخصص اورولوژی مراجعه نمایند.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت