1
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
البته بای مدارک دیده شود ولی در کل عملی که انجام دادید نتایج چندان امید بخشی ندارد اکر واقعا به درمان خوراکی و تزریق جواب ندادید کار نهایی پروتز آلت است.

0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
استفاده از سونوگرافی برای درمان اختلال نعوظ را توصیه نمی کنم. با مدارک خود جهت معاینه و تصمیم گیری مراجعه نمایید.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت