0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام. اولین قدم مراجعه به یک دندانپزشک خوبه. در صورت نیاز شمارو به متخصصین مربوطه ارجاع خواهند داد. سونوگرافی هم به هیچ عنوان جزو معاینات پاراکلینیک خط اول در دندانپزشکی نیست

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت