جستجوی پزشک

بیشتر...

جنسیت

دسته بندی ها

نوبت گیری اینترنتی

لیست دکترها

اسماعیل حریریان

دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

دکترای تخصصی (Ph.D) فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1477
 • 1
 • تهران

امیر مهدی زاده

دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

دکترای تخصصی (Ph.D) فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1202
 • 1
 • تهران

امیرمسعود والی

دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

دکترای تخصصی (Ph.D) فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1178
 • 1
 • تهران

دنیز اوزدین

دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

دکترای تخصصی (Ph.D) فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1134
 • 1
 • تهران

اکبر بیات

دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

دکترای تخصصی (Ph.D) فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

(1)

مطب 1: تهران -

 • 950
 • 1
 • تهران

ناصر اسمعیل پور

دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

دکترای تخصصی (Ph.D) فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

(1)

مطب 1: تهران -

 • 842
 • 1
 • تهران

عبداله ممجد

دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

دکترای تخصصی (Ph.D) فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

(1)

مطب 1: تهران -

 • 571
 • 1
 • تهران

فرامرز مجیدی ویزنه

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1969
 • 1
 • تهران

امیدرضا جعفریه

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1700
 • 1
 • تهران

مهرناز جابری اقدم

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1652
 • 1
 • تهران

فاطمه علمی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1405
 • 1
 • تهران

هانیه نجفی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1334
 • 1
 • تهران

هایده میرغفاری

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1205
 • 1
 • تهران

راضیه طاهریان

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1162
 • 1
 • تهران

سیدعباس طباطبایی

دکترای تخصصی شیمی دارویی

دکترای تخصصی (Ph.D) شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1147
 • 1
 • تهران

ساقی حمیدی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1069
 • 1
 • تهران

شیوا بیات

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 1038
 • 1
 • تهران

محمدرضا سعیدعصر

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 863
 • 1
 • تهران

احمد صراف نژاد

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 836
 • 1
 • تهران

فریده اسدی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 757
 • 1
 • تهران

نیما مدرس یزدی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 751
 • 1
 • تهران

بهاره معنوی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 747
 • 1
 • تهران

زینب ضیایی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 738
 • 1
 • تهران

هومن حمدی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 628
 • 1
 • تهران

سیما شریفی اسدی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 611
 • 1
 • تهران

نرگس شهرباف دروازه نوی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 562
 • 1
 • تهران

حمیرا بندانی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 545
 • 1
 • تهران

تلی حکمت آرا

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 492
 • 1
 • تهران

حسین آشوری

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 475
 • 1
 • تهران

سعید رجب نژاد

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 465
 • 1
 • تهران

نصیر محمودی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 462
 • 1
 • تهران

گل رخ سمیعی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 426
 • 1
 • تهران

نیکی دیهیم

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 414
 • 1
 • تهران

لاله آل علی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 406
 • 1
 • تهران

محمد کردی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 393
 • 1
 • تهران

میرحمید حبیب زاده اشرفی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 362
 • 1
 • تهران

مرجان منوچهری

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 343
 • 1
 • تهران

محمد نادر ساعتیان

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 299
 • 1
 • تهران

زاهره وکیلی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 281
 • 1
 • تهران

علیرضا توکلی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 278
 • 1
 • تهران

مهرداد حمیدی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 247
 • 1
 • تهران

علیرضا دادملک شاهی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

(1)

مطب 1: تهران -

 • 229
 • 1
 • تهران

دکتر مهران همتی

دندانپزشک

خدمات دندانپزشکی بر پایه مهندسی پزشکی با استفاده از تکنیک دیجیتال و لیزر ارائه دهنده خدمات فک، صورت، ایمپلنت و درمان های دندانپزشکی ، ایمپلنت تخصصی فک های نازک و تحلیل رفته، بازسازی لبخند، درمان های دندانپزشکی با لیزر ، لامینیت سرامیکی و کامپوزیتی در یک جلسه ، پرینت سه بعدی بدون نیاز به قالب گیری و انواع خدمات درمانی، ترمیمی و زیبایی با تجهیزات پیشرفته پاکسازی پلاکهای دندان با فناوری پیشرفته Air Flow سوئیس

(2)

مطب 1: تهران - پاسداران تنگستان چهارم مجتمع حیات سبز طبقه دوم واحد۲۱۰

 • 2772
 • 2
 • تهران

سوالات متداول درباره دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس) بر روی توسعه، تولید، و ارزیابی دارو به منظور بهبود تحویل دارو، افزایش اثربخشی، و کاهش اثرات جانبی تمرکز دارد. در موارد زیر باید به این نوع متخصص مراجعه کرد: 1. توسعه دارو: اگر شما یک شرکت دارویی هستید و به دنبال فرمولاسیون جدید برای یک دارو یا توسعه یک تکنولوژی دارویی جدید هستید، می توانید به یک دکترای تخصصی فناوری دارویی مراجعه کنید. این متخصصین می توانند در فرایندهای تحقیق و توسعه کمک کنند. 2. تولید دارو: متخصصین فناوری دارویی می توانند کیفیت داروهای تولید شده را ارزیابی کنند و در تصحیح اشکالات مشاوره دهند. 3. ارزیابی دارو: برای تأیید ایمنی و اثربخشی یک دارو یا برای درک بهتر اثرات جانبی احتمالی آن، می توان از کمک دکترای تخصصی فناوری دارویی استفاده کرد. 4. تحقیقات کلینیکی: این متخصصین می توانند در طراحی و اجرای مطالعات کلینیکی برای بررسی اثرات یک دارو در بیماران کمک کنند. 5. مشاوره و آموزش: اگر شما یک داروساز، پزشک یا بیمار هستید که نیاز به راهنمایی یا آموزش در مورد داروها و چگونگی استفاده از آنها دارید، با یک دکترای فناوری دارویی می توانید مشورت کنید.

پس از انتخاب دکتر مورد نظر خود از لیست جستجوی دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس) تهران شما میتوانید در صفحه پروفایل اون دکتر دکمه دریافت نوبت را مشاهده کنید . با کلیک بر روی آن تقویم و ساعت های کاری دکتر رو میبینید . تاریخ و زمان ویزیت خود را انتخاب کنید . و اطلاعات خود را وارد کنید . نوبت را دریافت کنید . توجه داشته باشید کد پیگیری نوبت شما و شماره ای که با آن نوبت گرفتید هنگام مراجعه لازمتون میشه.

شما در قسمت لیست سوالات که در منوی بالای سایت مشاهده میکنید میتوانید لیست سوالات پزشکی را ببینید و یا سوال مربوط به دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس) تهران را جستجو کنید یا حتی سوال خود را بپرسید .

با توجه به تعداد بازدید دکتر های لیست دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس) تهران و همینطور زمینه فعالیت وی و نظرات دکتر در پروفایلش میتونید بهترین دکتر مد نظر خود را در رابطه با دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس) تهران انتخاب کنید .

بله . اما برای معاینه دقیق بهتر است شما به صورت حضوری به دکتر دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس) تهران مراجعه کنید اما در سایت امکان مشاوره به صورت تصویری با تلفنی بعضی دکترها فعال است و میتونید زمان ان را انتهاب کنید تا دکتر با شما تماس بگیرد . همینطور شما میتوانید سوال پزشکی هود را در رابطه با دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس) تهران در قسمت سوالات پزشکی سایت بپرسید .

شما میتوانید مقالات ویدیو ها پادکست ها و سوالات مربوط به دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس) تهران خود را در سایت ببینید و اطلاعات کاملی راحع به مشکل حود در زمینه دکترای تخصصی فناوری دارویی (فارماسیوتیکس) تهران کسب کنید و اصطلاحات پزشکی را مرتبط را فرا بگیرید .