آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با متخصص جراحی عمومی. فوق تخصص جراحی کودکان در شهر تهران , تعداد: 9
دکتر بهار اشجعی
دکتر سهیل بن رضوی

level photo دکتر سهیل بن رضوی امتیاز 5 از 5 (19 نفر)

زمینه فعالیت :
  • اورولوژی کودکان
دکتر حمید رضوانیان
دکتر فاطمه السادات نیری
دکتر ولی اله محرابی
دکتر شهین بهجتی
دکتر ناصر صادقیان
دکتر پیروز فرهود
دکتر محمود سعیدا
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت