مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 2

کمال گرایی وناامیدی

در انتظار پاسخ 4 روز پیش کمالگرایی ترس از شکست

دختری بیست ساله کمال گرا وسواسی که همیشه به علت ترس از شکست هیچ تلاشی نمی کنه شدیدا عصبانی بود...

0
30

کمالگرایی

پاسخ داده شده توسط : رضا محسنی بندپی 6 روز پیش کمالگرایی وسواس شدید فکری خودکشی

دختری 20ساله هستم که کمالگرایی و وسواس شدید دارم و همین باعث شده که دوبار دست به خودکشی بزنم و...

1
31
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت