تعداد کل پرسش ها: 1

سردرد خوشه اي

پاسخ داده شده توسط : دکتر سعیدرضا شهامی 1 هفته پیش سردرد خوشه ای متخصص اعصاب

سلام روزتون خبیر خانمی 65 ساله هستم، سردرد بسيار شديد مثل اينكه يه چيني إز شقيقم مي خواد بياد...

1
22
مشاوره پزشکی لغو نوبت