مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

بیماری چشم بر اثر دیابت

پاسخ داده شده توسط : دکتر محمد مهدی حاتمی 7 ماه پیش دیابت چشمی تزریق آمپول

بیمار خانم 50ساله و اهل عراق مدت دو سال است که بعلت بیماری دیابت چشم های ایشان دچار مشکل شوده...

1
212
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت