مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

برگشت از انسولین به قرص

پاسخ داده شده توسط : دکتر زینب زمانی 2 ماه پیش دیابت نوع2 انسولین

با سلام اقایی 85 ساله هستم و۴۳ سال است دیابت نوع ۲دارم و ۲۰سال است که از قرص با نظر دکتر شروع ب...

1
76
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت