مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

پریودی نامنظم

در انتظار پاسخ 2 ماه پیش بزرگی شکم و پهلو پریودی نامنظم

با سلام خانمی 26 ساله هستم، پهلوهام و شکمم به شدت داره بزرگ میشه و باردار هم نیستم پریودمم نام...

0
45
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت