مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 2

اوریون همراه با درد

پاسخ داده شده توسط : دکتر جلال خادم 5 ماه پیش اوریون دیکلوفناک آموکسی سیلین

باسلام خانمی 38ساله هستم زیر گوش سمت راست صورت وفک دوروزه ورم کرده شبیه غده اوریون بادرد شدید...

1
78

ناشنوایی

پاسخ داده شده توسط : دکتر علی اجودی 1 سال پیش اوریون عصب گوش شنوایی

ضعیف شدن عصب گوش به خاطر اوریون.ایا راه درمان دارد؟

1
442
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت