مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

ديابت بارداري

پاسخ داده شده توسط : دکتر فروزان سیاوش موخر 5 ماه پیش آزمایش دیابت بارداری

با سلام خانم 23 ساله هستم، من آزمايش ديابت دادم در٢٧هفتگي وآزمايشم درهرنيم ساعت اولش يكيش ١١٥يك...

1
122
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت