مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

زود عصبی شدن و خستگی

در انتظار پاسخ 5 روز پیش زود عصبی شدن کتک زدن بچه دیابت نوع یک

سلام خانمی 31 ساله هستم، من از وقتی بچه دوم به دنیا آمد به شدت عصبی و حساس شدم به طوری که خیلی...

0
60
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت