مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

تاری دید و سوزش چشم

پاسخ داده شده توسط : دکتر محمد مهدی حاتمی 9 ماه پیش سوزش چشم تاری دید متخصص قرنیه بینایی

سلام بنده اقایی 25 ساله هستم، تاری دید دارم و به دکتر فوق تخصص قرنیه مراجعه کردم بهم قرص دادن ش...

1
229
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت