مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 2

تداخل دارویی

پاسخ داده شده توسط : دکتر نگار شیرخانی 3 هفته پیش عوارض دارویی تداخل دارویی

سلام دوفاستون، متفورمین و لتروزول تداخل دارن باهم ؟ متفورمین روزی دوتا التروزول از روز دو پریو...

1
27

عفونت ادراری

پاسخ داده شده توسط : دکتر ناهید ابراهیمی محمدیه 3 ماه پیش اسهال عفونت ادرار عوارض دارویی

سلام. کودک 4 ماهه من عفونت ادراری داره پزشک سیفیکسیم تجویز کرد ولی کودکم دچار اسهال و دل درد شد...

1
75
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت