مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

ناشنوایی

پاسخ داده شده توسط : دکتر علی اجودی 1 سال پیش اوریون عصب گوش شنوایی

ضعیف شدن عصب گوش به خاطر اوریون.ایا راه درمان دارد؟

1
442
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت