مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

زخم شدن سر سینه

پاسخ داده شده توسط : دکتر فروزان سیاوش موخر 1 هفته پیش دوران شیر دهی زخم سر سینه پمادAD

سلام من خانمی 30 ساله هستم، و در دوران شیردهی هستم سرسینم زخم شده وپماد AD وهیدرودر م ومدلین اس...

1
19
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت