مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

سنگ در کیسه صفرا

پاسخ داده شده توسط : دکتر نگار شیرخانی 3 هفته پیش سنگ صفرا درد شکم و کمر

با سلام اقایی 38 ساله هستم، سنگ در کیسه صفرا ‌که حدود ده عدد هر کدام دوازده میلیمتر است که درد...

1
9
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت