مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

دیابت مشکل چشم

پاسخ داده شده توسط : دکتر محمد مهدی حاتمی 5 ماه پیش دیابت کاهش بینایی تزریغ درون چشم

باسلام اقایی 55 ساله هستم، به علت دیابت دچار کاهش بینایی شدم بعداز چند مرحله آمپول داخل چشم بی...

1
118
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت