مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 1

التهاب شبکیه

پاسخ داده شده توسط : دکتر محمد مهدی حاتمی 5 ماه پیش مگس پرانی اختلاف دید دو چشم سردرد

با سلام خانمی 29 ساله هستم، من با مشکل ایجاد جرقه و مگس پران به دکتر مراجعه کردم. دو قطره هومید...

1
143
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت