0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام ابتدا کولونوسکوپی کند و سپس با جراح کولون مشورت کند

0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

اگر بیرون زدگی بواسیر دارید درمان اصلی جراحی است

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت