0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام به جراح لاپاراسکوپی در بیمارستان دولتی مراجعه کنید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت