0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام.بسیاری از دردها با استراحت و فیزیوتراپی قابل درمان هستندو نیازی به جراحی نیست.به پزشک متخصص خود اطمینان کنید.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت