0
پاسخ ارتباط با مشتری سایت سلامتی 24 :

سلام شما باید به متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان مراجعه کنید تا دقیقا بررسی بشه

1 ماه پیش پاسخ

0
پاسخ بازدید کننده سایت سلامتی 24 :

بینهایت سپاسگزارم از شما

avatar

رحیم الله مصطفایی 1 ماه پیش گزارش نظر پاسخ

0
پاسخ بازدید کننده سایت سلامتی 24 :

بینهایت سپاسگزارم از شما

avatar

رحیم الله مصطفایی 1 ماه پیش گزارش نظر پاسخ

0
پاسخ بازدید کننده سایت سلامتی 24 :

بینهایت سپاسگزارم از شما

avatar

رحیم الله مصطفایی 1 ماه پیش گزارش نظر پاسخ

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت