0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

لیکن پلان ریشه موهارا تخریب میکند و از بین میبرد و جزو مواردی است که حتما باید داروی خوراکی تجویز شود وگرنه پیشرفت میکند

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت