0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

راه حل هر بيماري بسته به شدت و شرايط هر بيمار تفاوت دارد و تصميم با پزشكي است كه شمارا معاينه كرده است ،براي من پاسخ به شما و معرفي فرد خاصي كه بتواند خواسته شما را براورده كند ممكن نيست

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت