0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

تحت نظر روماتولوژیست باید پیگیر مشکلاتتون باشید. مسائل پوستی شما یکی از نشانه های بیماری بافت همبندی است که در محدوده کار فوق تخصص روماتولوژی است

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت