0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

مكمل ها فقط در صورتي موثر واقع مي شوند كه شما دچار كمبود هاي تغذيه اي باشيد،چنانچه علت ريزش مو مشكلات داخلي و هورموني باشد تاثيري ندارد،عوارض دارويي به شكل حساسيت ممكن است بروز كند كه فردي است و عموميت ندارد

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت