0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام متخصص گوش وحلق وبینی که درد بیمارستانهای کودکان شاغلند بر اساس نوار گوش و سابقه عفونت در سال میتوانند یا عمل وی تی یا لوزه انجام بدهند که شنوایی برگرده وآب پشت گوش خالی بشه

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت