0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام برگشت شيريا رفلاکس تا 6 ماهگی طبيعيه فقط این مدلی با فشارنباید باشد تخلیه هوای معده پس از هر تغذيه وتکان ندادن کودک نیم ساعت پس از شير دهي ووزن مناسب کودک نشانه رفع مشکل با همان داروها وشرايط است وگرنه که باید د
رمان ضد رفلاکس انجام شود

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت