0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام. مگس پران به تنهایی خطرناک نیست، ولی اگر همراه با آسیب شبکیه باشد میتواند خطرناک باشد. ضمن اینکه برخی التهابات داخل چشمی هم برای شما مطرح هستند‌.
باید به چشم‌پزشک شبکیه مراجعه کنید تا مطمئن شویم تنها مگس پران است و شبکیه سالم است.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت