0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام با مراجعه به متخصص اطفال ودادن شرح تولد وزایمان وبستری وداروها وسابقه ناررسی ووزن کودک بررسیهای علتی مثل نوار گوش و تست ABRاگر متوجه بشوند ک علت مرکزی یا مغزی در کار نیست گاهی با گفتار درمانی وسایر مهارتهای تمرین کلامی در جمع خصوصی خانواده یهبود میابد

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت