0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام اولا از انجام کار سنگین و نزدیکی باید پرهیز کنید در ضمن باید از لحاظ عفونت توسط پزشک بررسی و معاینه شوید در ضمن مراقبتهای معمول توسط پزشک در مورد سقط تکراری لازم است

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت