0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام . فشار ۱۸ در محدوده نرماله، به شرطیکه معاینه چشم و عکسبرداریهای عصب چشم و میدان بینایی نرمال باشند که اون طور که شما گفتید نرمال بودند.‌پس مشکلی نیست . و منعی برای لیزیک ندارید.. البته عکسبرداریهای دیگری هم از نظر لیزیک لازمه که پزشکتون انجام خواهندداد.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت