0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام..با توجه به ابتلا به اسکلرو درمی حتما قبل از اقدام بارداری با پزشکی که جهت اسکلرودرمی تحت نظرش هستید مشورت کنید و در صورت بارداری مراقبتهای بیشتری از یک بارداری معمول نیاز دارید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت