0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام برای مشکل الرژی می بایست به متخصص الرژی مراجعه کنید و اگر ممکن باشد با واکسن تحت درمان قرار بگیرید. برای بررسی وضعیت تنفسی، ابتدا باید با دارو وضعیت الرژی کنترل شود همراه با معاینه و سی تی اسکن میشود نظر داد که چقدر میشود روی بهبود تنفسی با جراحی حساب کرد.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت