0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام علائم شبیه تشنج میباشد علت تشنج یا عفونت مغز ک همان مننژیت است میباشد ک با درمان دارویی رفع وگاهی عوارضی ب جا میگذارد
ویا علل ساختمانی دارد ک مثلا مغز آب آورده یا نقصانی در ساختارش هست ک این مداوم است وعوارض بسیار دارد
یا ماده ای در خون نوزاد کمتر است از قند وکلسیم تا هزاران...
با عکس ونوار وآزمایشات ومایع نخاع ب علت اولیه میرسند

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت