0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

چربی پوست تحت تاثیر ژنتیک و سطح هورمونهای خون است. چنانچه مشکل هورمونی نداشته باشید ژنتیک است نیاز به درمان ندارد و با شستشوی مناسب کنترل میشود. اگر نشانه هایی به نفع مشکلات هورمونی دارید باید پزشک ان را بررسی و در صورت نیاز درمان کند

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت