0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام
یکی از علل سردردهای مقاوم مصرف بیش از حد مسکنهاست بطوریکه هر چه بیشتر مسکن مصرف شود سردردها بیشتر میشوند .لذا از مصرف زیاد مسکنهای مختلف به ویژه مسکنهای ترکیبی اجتناب نمایید . حتما به پزشک متخصص مغز واعصاب مراجعه کنید تا در صورت لزوم بعد از معاینه کامل برای شما یکی از روشهای تصویربرداری درخواست شود.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت