1
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام. بعد ترمیم رباط صلیبی و ترمیم غضروف، درد طی یکماهه اول طبیعی است. بااینحال طی یک ماهه اول تمرینات فیزیوتراپی و توانبخشی بسیار مهمی وجود دارد که لازم است زیر نظر پزشک خود دنبال کنید. 

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت