0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام. باید ببینیم دید بیمار دقیقا چقدر است‌ آیا تکان خوردن دست و یا حتی نور راهم نمی بیند؟ و اینکه آیا سایر قسمتهای چشم بخصوص شبکیه سالمند یانه؟
اگر در معاینات و عکسبرداریها مشخص شود که بجز قرنیه، بقیه قسمتهای چشم سالمند و دید در حد درک تکان خوردن انگشتان را دارند، میتوان امیدوار بود که با پیوند قرنیه دید بهتری پیدا خواهند کرد.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت