0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

 با سلام .توضیحات شما برای اینکه به توان تصمیم گرفت آیا بهترین کار کدام است کافی نیست. با این حال من کمی در این رابطه توضیح می دهم شاید برای شما کمک کننده باشد.پس از آسیب عصب لازم است جراحی ترمیم  عصب طی چند روز انجام شود و دو سر عصب به هم دوخته شود. در صورتی که این کار برای شما انجام شده باشد می توان انتظار داشت که طی ۴ الی ۶ ماه پس از ترمیم به تدریج حرکت و حس به دست شما برگردد و این کار حتی ممکن است تا یک سال به طول می انجامد.حالت دوم آن است که به دلیل له شدگی و آسیب نسج فراوان امکان ترمیم عصب در آن زمان نبوده است در چنین حالتی لازم است که جراحی مجدد انجام شده و ترمیم عصب با پیوند عصب انجام شود برای پیوند عصب معمولا از قطعه ای از عصب پاها.( عصب سورال)استفاده می کنند تا نقصان طولی عصب جبران شود.حالت سوم آن است که ترمیم عصب توسط جراح اول انجام شده ولی به هر دلیل پیوند نگرفته در این حالت لازم است مجددا محل پیوند پیدا شده و پیوند عصب جدیدی انجام شود

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت