0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام. در نوزادان نارس بطور طبیعی بعضی اندامها کامل نشده اند. مثلا شبکیه هنوز بطور کامل دارای رگهای نرمال نشده.
هیچ کار خاصی برای تشکیل زودتر شبکیه نمیتوان انجام داد.
فقط باید صبر کنیم تا با افزایش سن کم کم شبکیه هم کامل تشکیل شود . و در این‌مدت باید چندبار توسط چشم‌ پزشک مجرب معاینه بشه.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت