1
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام. اگزماها انواع مختلفی دارند و اکثر اونها در یک زمینه ژنتیکی یا سرشتی و بیشتر در اثر عوامل محیطی و آسیب های فیزیکی و شیمیایی ایجاد و تشدید می شوند. ۸۰٪ از درمان اگزما بخصوص اگزمای دست رعایت کردن موارد احتیاطی ازجانب بیمار هست. حتما باید پوست معاینه بشه تا نوع اگزما و وضعیت کنونی پوست شما مشخص بشه.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت