سلامتی 24
سوالات پزشکی در دسته بندی بیماری های روانپزشکی
موضوع :

بیماران دو قطبی

آیا بیماری دو قطبی قابل درمان و کاملا بیمار خوب میشه یا نه میتونیم تلاش کنیم برا خوب شدنش ؟
برچسب ها :
پاسخ داده شده توسط : دکتر سید مجید علوی کاخکی

بیماران دو قطبی
از شکیبایی شما متشکریم ...