0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام ، اگه در CT درگیری عروقی و لنفاتیک نداشته باشه قدم اول جراحی است ودر غیر اینصورت کموتراپی باید بشن و برای کاهش بیلی روبین از روش‌های مختلف مثل گذاشتن stent توسط ERCP یا توسط متخصص رادیولوژی می توان کمک گرفت .

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت