0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام.
شایع ترین علت گرگرفتگی در این حدود سن مربوط به تغییرات هورمونی حول و حوش یائسگی است.
با اینحال بیماری لوپوس با آزمایشاتی قابل تشخیص هست. جهت اطمینان میتونید به متخصص روماتولوژی مراجعه کنید.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت