0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

اگر منظور شما بیماریALSاست که در حال یکی دو دارو جهت درمان در بازار ایران‌موجود است.البته بحث داروهای جدید به شدت مطرح است که انشاله در اینده ای نه چندان دور وارد بازار دارویی خواهد شد.ناامید نباشید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت