0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام.تایید بیماری منیر توسط متخصص گوش وحلق وبینی و بعداز معاینه وانجام تستهای شنوایی سنجی و تعادلی خاص خود امکانپذیر است.در صورت رد بیماری فوق ،اندازه گیری فشارخون، ازمایشات متابولیک و مصاحبه روانشناختی جهت بررسی سطح اضطراب و ...می تواند راهگشا باشد.پیروز باشید.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت