0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام، توضیح ندادید که علت خونریزی دیابت هست یا خیر.. ولی تزریق داخل چشمی و لیزر ممکن است بدفعات زیاد لازم باشد تا درمان حاصل شود.. لذا توصیه میشود مجددا به پزشکتان مراجعه تا در صورت نیاز درمان ادامه یابد.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت